VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie


"Je­śli wy­bie­rasz się w po­dróż niech bę­dzie to po­dróż dłu­ga
wę­dro­wa­nie po­zor­nie bez celu błą­dze­nie po omac­ku
że­byś nie tyl­ko ocza­mi ale tak­że do­ty­kiem po­znał szorst­kość zie­mi
i abyś całą skó­rą zmie­rzył się ze świa­tem"
Z. Herbert "Podróż"

Za nami kolejny etap realizacji projektu "Europa - śladami naszego patrona Zbigniewa Herberta". Tym razem Przystanek 3 - Herbert i jego związki z Austrią. Wiedeń - miasto, które poeta odwiedzał wielokrotnie, gdzie podziwiał w licznych galeriach sztuki malarstwo, gdzie z upodobaniem szkicował najpiękniejsze zabytki i gdzie w roku 1965 odebrał Nikolaus-Lenau-Preis zachwyciło nas, tak jak poetę, bogactwem historii i architektury, zbiorami arcydzieł malarstwa oraz piękną wiedeńską muzyką. Nasza wspaniała przewodnik Anna Perłowska-Fröhlich z pasją opowiadała nam o niezliczonych zabytkach, kulturze i historii tej niezwykłej naddunajskiej stolicy.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową relacją z wycieczki na naszym szkolnym facebooku i specjalnym wydaniem gazetki szkolnej Bez Tytułu, który wkrótce się ukaże.

Additional information