BEZPŁATNE LICEUM I GIMNAZJUM

W naszej szkole jako pierwszej w powiecie bełchatowskim 
wdrożyliśmy System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce.

LIBRUS Synergia - szczegółowe informacje dla rodziców o systemie.


[Kliknij obraz by powiększyć]

W dniu 29 maja 2019r. (środa) o godzinie 17:00
odbędą się zebrania z rodzicami. 

Wszystkich rodziców i opiekunów prawnych serdecznie zapraszamy!

 

We wtorek 14 maja 2019 roku uczniowie klas drugich liceum, uczestniczący w zajęciach fakultatywnych z geografii, w składzie: Martyna Jęcek (lider grupy), Beata Wdowiak, Agata Mikołajczyk, Klaudia Krukowska, Bartosz Kołodziejski, Małgorzata Laskowska, Victoria Łongwa oraz Mateusz Kurowski, zaprezentowali wyniki pracy nad projektem zatytułowanym „Od fiesty do sjesty - czyli wszystko o Hiszpanii”. Wybór Hiszpanii na temat projektu nie był przypadkowy, wynikał bowiem z zainteresowania członków grupy tym fascynującym krajem: jego kulturą, historią, obyczajami i tradycją. 

We wtorek 14 maja 2019 roku uczennice klasy IIA LO zaprezentowały zaproszonym widzom, którymi byli uczniowie klas IIA LO, IIB LO oraz III AG, efekt pracy nad projektem zatytułowanym „Ameryka Południowa pod lupą”. Celem pracy było pogłębienie wiedzy na temat Ameryki Południowej – jej charakterystyki geograficznej, podziału terytorialnego oraz obyczajów i kultury, jaką tworzą przedstawiciele narodów tego kontynentu. 
Widzowie, w czasie spotkania, jakie odbyło się w auli szkolnej ZSiPO BSTO im. Z. Herberta, dowiedzieli się wielu ciekawostek i ważnych informacji na temat współczesnych problemów, z jakimi zmaga się współczesna Ameryka Południowa: dowiedzieli się wiele na temat obecnej – tragicznej - sytuacji gospodarczej w Wenezueli, poznali skutki nadmiernego wycinania lasów Amazonii oraz pogłębili swoją wiedzę na temat ogromnych kontrastów społecznych Brazylii. 
Projekt wykonywany był pod kierunkiem pana Sławomira Marczaka, a związany był z realizacją tematyki omawianej w czasie zajęć fakultatywnych z geografii.

8.05. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej odbyła się uroczystość wręczenia nagród uczestnikom konkursu "Książka - obiekt artystyczny" zorganizowanego przez Bibliotekę. Naszą szkołę reprezentowały Zosia Bednarska, Julia Gryś. Lena Sidorczuk i Zuzia Szafrańska z klasy 3b Gimnazjum.

Cieszymy się, że nasza szkoła wzięła udział w konkursie, co zostało docenione specjalnym dyplomem, a szczególnie gratulujemy Julii Gryś, której praca otrzymała wyróżnienie.
W budynku głównym Biblioteki w Dziale dla Dzieci można oglądać prace zgłoszone do konkursu.

„Bez praw nie może być prawdziwej wolności”
Andrzej Frycz Modrzewski

W piątek 3 maja 2019 roku poczet sztandarowy naszej szkoły, pod opieką pani Ewy Tomassy i pana Jerzego Śliwińskiego, wziął udział w uroczystościach poświęconych 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Główne obchody odbyły się w kościele NMP Matki Kościoła i św. Barbary na os. Dolnośląskim.
O godzinie 11.30 delegacje instytucji samorządowych, instytucji państwowych i stowarzyszeń złożyły kwiaty pod tablicą Konstytucji 3 - go Maja, natomiast o godzinie 12.00 rozpoczęła się Msza Święta w intencji Ojczyzny, której przewodniczył ksiądz Robert Ptak – Rektor Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów.

„Historia jest siłą. 
Historię nie tylko stanowią 
wiarogodne zbiorowiska nagich faktów 
ale i pojęcia, 
jakie naród o swej własnej wyrabia historii”
Cyprian Kamil Norwid

We wtorek 30 kwietnia 2019 roku w auli ZSiPO im. Z. Herberta odbyła się uroczysta akademia z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Widzowie, którymi byli uczniowie, nauczyciele i pracownicy „Herberta”, obejrzeli niezwykle oryginalne przedstawienie, przygotowane przez uczniów klasy IA LO pod kierunkiem („dyktatem”) pana Piotra Stelmaszczyka.
Widowisko miało formę telewizyjnych wiadomości, których prowadzący dziennikarze i reporterzy próbowali odpowiedzieć na pytanie: „Po co nam historia?” Inspiracją do próby odpowiedzi na to zagadnienie była relacja z obrad Sejmu Wielkiego w chwili uchwalania Konstytucji 3 Maja. Dzięki nowoczesnej technice telewizyjnej widzowie mieli okazję poznać opinię uczestników wydarzeń z roku 1791, którymi byli między innymi: król Stanisław August Poniatowski, caryca Katarzyna II Wielka, hetman Stanisław Szczęsny Potocki, hetman Franciszek Ksawery Branicki oraz Maximilien de Robespierre.

„Nauka jest jak niezmierne morze…
Im więcej jej pijesz,
tym bardziej jesteś spragniony.
Kiedyś poznasz, jaka to jest rozkosz.
Ucz się tylko, co jest sił w tobie,
żeby jej zakosztować”
(„Syzyfowe prace” Stefan Żeromski)

Matura ‘2019 rozpocznie się już za kilka dni. I w związku z tym nadszedł czas pożegnania uczniów klasy III liceum.
W piątek 26 kwietnia 2019 roku, w obecności Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, rodziców oraz uczniów klas licealnych, nasi abiturienci otrzymali z rąk pani Dyrektor Małgorzaty Jasitczak i wychowawczyni klasy – pani Joanny Prasol, świadectwa oraz nagrody za aktywną działalność na rzecz szkoły, udział w konkursach i stuprocentową frekwencję.

„A z wierszy napisanych 
chyba ten nie umrze, co nie bał się stać prawdą 
lub stał się muzyką”
(Jan Twardowski)

W czwartek 25 kwietnia 2019 roku w auli Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych BSTO im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie odbył się VII Powiatowy Konkurs Poezji Śpiewanej „Muzyką w wiersz”. Uczestnikami konkursu byli wykonawcy ze szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z powiatu bełchatowskiego i miasta Bełchatów.

Jury w składzie:
pani Małgorzata Jasitczak - dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych BSTO 
im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie i nauczyciel języka polskiego;
pani Ewa Tomassy - nauczyciel wiedzy o kulturze i języka angielskiego;
pan Marcin Węgrzyński - instruktor ds. muzycznych i organizacji imprez Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie
postanowiło nagrodzić następujących wykonawców:
I miejsce - Gabriela Zatorska z PG nr 7 im. Z. Herberta w Bełchatowie
II miejsce  - Zuzanna Rychlik ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. J. Brzechwy w Bełchatowie
III miejsce - Zuzanna Grzejszczak z Gimnazjum im. Wł. Reymonta w Kleszczowie

W czwartek 19 kwietnia 2019 roku w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie odbyło się kolejne spotkanie Klubu Podróżnika. Tym razem tematem wizyty państwa Ewy i Piotra Karweckich w naszym mieście była prelekcja na temat Kosowa - najmłodszego państwa Europy, które jedenaście lat temu proklamowało swoją niepodległość.
Zgromadzeni w sali teatralno – widowiskowej MCK-u słuchacze dowiedzieli się od prowadzących wielu ciekawostek na temat tego małego i stosunkowo młodego państwa. Podróżnicy opowiedzieli o historii tego kraju, atrakcjach turystycznych, zwyczajach tam panujących i tradycyjnych potrawach, jakie przyrządzane są w kuchniach kosowskich domów.

Monika Bieniek z klasy 3a gimnazjum została laureatką konkursu FASCYNUJĄCA FIZYKA organizowanego przez Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki we współpracy z Politechniką Łódzką!
Gratulujemy!

Additional information